Skip to Content

Om Lupin Form

Lupin Form AS drives av siv.ark. MNAL Kjerstin Moseid Bryhni. Det er et firma som driver rådgivning innenfor arkitektur og design. Firmaet ble startet i 2007 og har hovedoppdragsmengde innenfor bolig og rehabilitering, men kan også yte assistanse når det gjelder design og visualisering.

Lupin Form AS har sentral godkjenning for følgende områder:

 

Tiltaksklasse 3
Prosjektering b) Arkitektur

Tiltaksklasse 2
Søker
Prosjektering a) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
Prosjektering c) Utearealer og landskapsutforming
Prosjektering e) Brannkonsept
Prosjektering h) Bygningsfysikk
Prosjektering m) Lydforhold og vibrasjoner
Prosjektering n) Miljøsanering
Kontroll a) Overordnet ansvar for uavhengig kontroll
Kontroll b) Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
Kontroll b) Arkitektur
Kontroll b) Brannkonsept
Kontroll b) Lydforhold og vibrasjoner

Tiltaksklasse 1
Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)